Kontakty:

Pod Lipami 105/16, 
03301  Liptovský Hrádok
Tel.: 044/522 51 36
dsslh@vuczilina.sk

 
 
Pracovisko Smrečany
Smrečany 52
032 05
Tel: 044/558 61 21
dsslm@vuczilina.sk
 
Riaditeľ DSS a ŠZ: tel.: 044/522 51 37
Mgr. Ján Kuzár - riaditeľ 
dsslh.riaditel@vuczilina.sk
 
Pracovisko Liptovský Hrádok
 
Ekonomické oddelenie: tel.: 044/522 51 36
Ing. Ľubica Šenšelová - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku
Norika Zaťková - samostatný odborný mzdový a personálny referent
 
Sociálne poradenstvo: tel.: 044/ 522 51 36
Ivana Rúfusová - sociálna pracovníčka
 
Zdravotnícky úsek: tel: 044/522 51 36
Mgr. Jana Krčulová - vedúca zdravotno - opatrovateľského úseku
 
Stravovacia prevádzka: tel.: 044/522 51 36
Lenka Húsková - vedúca stravovacej prevádzky
 
Pracovisko Smrečany
 
Ekonomické oddelenie: tel: 044/558 61 21
Ľubica Vajsová - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku
 
Stravovacia prevádzka: tel.: 044/558 61 21, 0905 571 378
Zita Uličná - vedúca stravovacej prevádzky
 
Sociálne poradenstvo: tel.: 044/558 61 21
 Andrea Klepáčová  - vedúca úseku sociálneho a odborných činností
 Mgr. Mária Salaková - sociálna pracovníčka
 socialne.smrecany@gmail.com
 Mgr. Lea Jančušková- sociálna pracovníčka/manažér kvality
 manazer.kvalitylh@gmail.com
 
Zdravotnícky úsek: kontakt: 044/ 558 61 21
Mgr. Anna Dzurošková - vedúca zdravotno - opatrovateľského úseku