Kontaktné údaje

      adresa sídla :  Pod Lipami 105/16, 033 01 Liptovský Hrádok
      telefón:  044/ 5225 136
       e- mail:  dsslh@vuczilina.sk

Pracovisko Smrečany:

     adresa: Smrečany 52, 032 05 Smrečany
     telefón: 04/ 5586 121
     e- mail:  dsslm@vuczilina.sk

 

Riaditeľ DSS a ŠZ:

     meno: Mgr. Ján Kuzár

     telefón: 044/ 5225 137

     e- mail: dsslh.riaditel@vuczilina.sk

Pracovisko Liptovský Hrádok:

Úsek ekonomiky a prevádzky:
     telefón: 044/ 5225 136
     vedúca ÚEaP/ zástupca riaditeľa: Ing. Šenšelová Ľubica 
     Zaťková Norika - samostatný odborný mzdový a personálny referent
   
Úsek sociálny a odborných činností:
      telefón: 044/ 5225 136
      Rúfusová Ivana - asistent sociálnej práce
    
Úsek zdravotno - opatrovateľský:
      telefón: 044/ 5225 136
      vedúca ÚZO: Mgr. Krčulová Jana
      
Úsek stravovacej prevádzky:
      telefón: 044/ 5225 136
      vedúca ÚSP:  Uličná Zita
      

Pracovisko Smrečany:

Úsek ekonomiky a prevádzky: 
     telefón: 044/ 5586 121
     vedúca ÚEaP: Vajsová Ľubica 
        
Úsek sociálny a odborných činností: 
      telefón: 044/ 5586 121
      vedúca ÚSaOČ: Mgr. Zuzana Števčeková
      Andrea Klepáčová - asistent sociálnej práce
      Mgr. Jančušková Lea - sociálna pracovníčka / manažér kvality
     
Úsek zdravotno - opatrovateľský: 
      telefón: 044/ 5586 121
      vedúca ÚZO: Mgr. Anna Dzurošková
       
Úsek stravovacej prevádzky:
      telefón: 044/ 5586 121
      vedúca ÚSP: Uličná Zita